همسر و پدر عزیز بهت تسلیت میگم

امروز صبح زود کاوه بهم زنگ زد خوشحال که حال باباش بهتره و داره کاراشو میکنه بلیط گرفته و بزودی میادش اما02.gif متاسفانه این 20.gifخوشحالی بیشتر از ۳ ساعت دوام نیاورد 13.gifتلفن زنگ زد و .....صدای بغز و ناله بود که02.gif20.gif میامد متاسفانه تنها پدر بزرگ کیا دار فانی رو وداع کردن فکر میکنم این که همسرم رفت و پدرشو دید خیلی براش خوب بودش 113.gifمن خواهرم وقتی پدرم مرحوم شد نتوانست از آمریکا بیاد ایران  و میگه همیشه ناراحته02.gif20.gif .....

/ 0 نظر / 21 بازدید