1012-018-23-1059.gif     8566-001-31-1042.gif     8566-003-52-1099.gif     9123-001-01-1027.gif

بالاخره توانستم که بخوابونمش37.gifکم کم داره بزرگ میشه .گاهی از بس که شیطنت میکنه من پیش خودم میگم یعنی همه نی نی گوگولی هاهم همینطور هستن07.gifمامان های ما هم این همه  بزرگ کردن ما ها براشون مشکل بوده؟34.gifالبته تفاوت بزرگی که هستش ما ها این طرف دنیا دست تنها بچه هامون رو بزرگ می کنیم بدون هیچ کمکی .باید بازم ممنون باشم که کاوه وقتی تازه از سر کار که می یادش خونه کلی کمکم هستش50.gif

1012-018-22-1028.gif     1012-018-45-1099.gif     1012-018-43-1068.gif       8566-001-20-1068.gif

گاهی وقتها حس می کنم که اگر همسرم مردی بود که نمی خواست درکم کنه یا مثل بعضی از مردهای ایرانی که به زنشون اهمیت نمی دن 42.gifو مرد سالار هستن چه قدر زندگی اونم اینطرف دنیا با غربتش تلخ می شد.اما خدا رو صد هزار بار شکر می کنم.31.gif

/ 0 نظر / 29 بازدید